ПРОЕКТ
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА
И ЕЛЕКТРОННО ЛИДЕРСТВО „МАХАТМА ГАНДИ“

Обучаваме и възпитаваме електронни лидери и информатици за професиите на Бъдещето!

Основната задача и целите на Проекта са: Нова технологична грамотност за всички съвременни хора – не само в бизнеса, а също така и в културата, образованието и изобщо в човешкото общуване и растеж. Освен това технолозите и информатиците и всички нови профили трябва периодично да се обучават и квалифицират, защото динамиката на тези знания е висока и се мени всеки месец.

Идеята и разработката на Проект МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ са
на „Тех парк Оптела“ АД
logo2
TPO
OKU_logo_long

efinance logo blue
logo_ITA
logo big-small
Logo-IIHT-bg-vector-1
logo-1 small
baccom_logo
finance_new_logo1